BLOG

Logika bezmoci

Čím víc lpíme na životě, jakožto fyzické existenci, tím méně tento život odpovídá původnímu smyslu slova ...