Až 76 % mladých Turkov by chcelo žiť v zahraničí, každý druhý je nešťastný

Podľa výskumu, až 76% mladých ľudí vo veku 18 – 29 rokov by chcelo vycestovať do zahraničia za lepšou budúcnosťou. Zatiaľ čo každý druhý mladý človek uviedol, že sa cíti byť nešťastný, 77 % si myslí, že protekcia hrá väčšiu rolu ako talent samotný.

Boli zverejnené výsledky najkomplexnejšieho výskumu mládeže uskutočneného v spolupráci s Yeditepe univerzitou a prieskumnej agentúry MAK.

Výsledky výskumu, ktorý sa konal v období 13.7.-20.8.2020 boli po prvýkrát zdieľané s verejnosťou v programe Kulis Ankara vysielanom na TV5.

Vo výskume sa zamerali na vzťahy mladých ľudí k náboženstvu, politike, rodine a spoločnosti, ako aj na ich internetové návyky. Na základe odpovedí zistili, že mladí ľudia sú zadlžení, nešťastní a obávajú sa o svoju budúcnosť.

Predseda poradenstva prieskumnej agentúry MAK Mehmet Ali Kulat zdôraznil, že výskum odhalil pozoruhodné údaje nielen o porozumení súčasnosti, ale vrhá svetlo aj do budúcnosti.

50,5 % mladých ľudí je nešťastných

V rámci prieskumu sme sa pýtali: „Keď premýšľate o svojom živote ako o celku, môžete nám povedať, aký ste šťastný alebo nešťastný?“ Zatiaľ čo iba 18,2 % mladých odpovedalo „Som šťastná“, 23 % odpovedalo „Nie som vôbec šťastná“ a 27,5 % odpovedalo „Nie som šťastná“.

23,5 % mladých ľudí zapojených do prieskumu odpovedalo „Nepovažujem sa za šťastného ani nešťastného“,7,8 % odpovedalo „Som veľmi šťastný“.

26,2 % mladých ľudí vidí šťastie v peniazoch

Našu pozornosť upútali odpovede na položenú otázku „Čo predovšetkým potrebujete k tomu, aby ste boli šťastný?“

Zatiaľ čo 26,2 % mladých ľudí uviedlo, že ak majú byť šťastní, potrebujú najskôr získať peniaze, 16,6 % potrebuje k svojmu šťastiu status / kariéru. Je pozoruhodné, že iba 12,4 % mladých odpovedalo duchovno a 11,3 % vidí šťastie v rodine.

Takmer 90 % mladých si myslí, že im staršia generácia nerozumie

Na otázku, či si myslia, že im staršia generácia rozumie alebo nie, 42,5 % mladých odpovedalo, že nerozumejú, a 38,8 % odpovedalo, že im rozumejú málo. Iba 9,4 % mladých ľudí tvrdí, že im dospelí rozumejú.

Kamaráti a partia, ako cesta ku zlým návykom

Ktoré sú podľa vás hlavné faktory zapríčiňujúce zvyšujúci sa trend užívania alkoholu, drog, cigariet ai.?“ 62,3 % respondentov odpovedalo na otázku „partia a kamaráti“,13,9 % odpovedalo  „zvedavosť“ a 10,4 % „rodinné prostredie“.

82 % opýtaných sa hlási k náboženskému vyznaniu

Až 82 % opýtaných uviedlo, že má náboženské presvedčenie, 7,7 % uvádza, že sa nehlási k žiadnej viere.

Má vaše náboženské presvedčenie vplyv na vaše správanie / postoje?“

 69,5 % mladých odpovedalo „niekedy / príležitostne“, „vždy“ odpovedalo len 15,4 %.

Do popredia sa dostáva percento mládeže, ktorá uviedla, že jej náboženské presvedčenie nemá žiaden vplyv na ich správanie a postoje, a to až 15,1 %.

Na otázku, či má na nich vplyv pri výbere priateľov príslušnosť k  náboženstvu alebo sekte, odpovedalo 88,7 % mladých ľudí „Nie, nikdy to nie je dôležité pri výbere mojich priateľov“, zatiaľ čo miera tých, ktorí odpovedali, že to vplyv pri ich výbere má, bola iba 5,2%.

11,7 % neverí v život po smrti

Výskum ukázal, že 72,2 % mladých ľudí verí, že existuje život po smrti a že ich čaká boží súd, ktorý rozhodne o ich osude, 11,7 % neverí v život po smrti.

„Modlíš sa?“ 39 % mládeže odpovedalo „modlím sa len raz do týždňa, a to v piatok“, zatiaľ čo 26,7 % odpovedalo „niekoľkokrát ročne, pri slávení významných sviatkov ako Eid a podobne“.

Zatiaľ čo miera tých, ktorí odpovedali „Nie, vôbec sa nemodlím“, bola 17,8%, miera tých, ktorí odpovedali „áno, modlím sa 5-krát“, zostala na 14%.

74 % mladých sa zaujíma o politiku

„Myslíte si, že existuje v Turecku politická strana, ktorá by bola schopná riešiť problémy, ktoré ležia na bremenách tureckej mládeže?

77,9 % mladých ľudí odpovedalo „Žiadna politická strana neprichádza s dostatočnou politikou zameranou na riešenie problémov, len sa tak tvária, že ich prinášajú“.

Iba 19 % mladých ľudí, uviedlo, že im je ľahostajné politické dianie. 60,6 % z opýtaných uviedlo, že občas prejavujú záujem o politiku a 14,1 % sa aktívne zaujíma o politiku.

76 % mladých ľudí hovorí „rád by som žil v inej krajine“

„Keby ste riadili túto krajinu, ktoré problémy by ste riešili prioritne?“.

46,7 % mladých by prioritne riešilo problém nezamestnanosti / podporu zamestnanosti, náklady na živobytie by riešilo 8,8 % a na spravodlivosť by sa zameralo 7,6% opýtaných.

„Ak by sa vám naskytla príležitosť odísť dočasne do zahraničia za účelom štúdia alebo práce, išli by ste?“

76,2 % mladých odpovedalo na otázku „Áno, určite by som šiel“, 14 % odpovedalo „Áno, ale ak by som dostal rovnaké podmienky v našej krajine, nešiel by som“.

Ak by sa naskytla možnosť trvalého pobytu spojené s obdržaním občianstva v inej krajine, tak by na trvalo odišlo 64% opýtaných a len 14% by zostalo v Turecku.

Chcú odísť do zahraničia za lepšou budúcnosťou

V akej krajine by ste chceli žiť?“

Na vrchole sa umiestnili Európske štáty s  43%, nasledovalo USA a Kanada s 39,8% a nakoniec škandinávske krajiny s 14.8%.

Na otázku „Prečo by ste chceli žiť v zahraničí?“  odpovedalo 59% „kvôli lepšej budúcnosti“, 14,6% by lákal pokojnejší život v mieri a 6% by odišlo za spravodlivosťou a rovnocennosťou. 20% opýtaných uviedlo iné dôvody.

Mládež používa najviac Instagram

Podľa výskumu mladí ľudia najviac využívajú Instagram s 34 %. Za Instagramom nasleduje Twitter s 30 % a Facebook s 15%.

58,6 % mladých sleduje správy na sociálnych sieťach, nasledujú televízne kanály s 21 % a tlačené noviny s 15%.

77,6 %si myslí, že protekcia predchádza talent

Na otázku „Myslíte si, že pre získanie práce sú dôležitejšie schopnosti alebo vplyvné známosti?“ 77,6 % z nich odpovedalo, že uprednostňovaní sú ľudia s protekciou pred schopnosťami uchádzača.

86 % mládeže je zadlžená

Najväčšiu pozornosť si zaslúži výsledok odpovedí na otázku „Máte už na seba napísanú nejakú pôžičku?“. 86 % mládeže odpovedalo „áno, mám“. Na prvom mieste sa umiestnili pôžičky medzi 5 000 a 10 000 TL, s úrokovou sadzbou 27%.

Zdroje:

https://indyturk.com/node/237081/haber/gen%C3%A7lerin-y%C3%BCzde-76s%C4%B1-yurt-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda-ya%C5%9Famak-istiyor-her-iki-gen%C3%A7ten-biri-mutlu-de%C4%9Fil

https://www.habererk.com/gundem/turkiyede-her-iki-gencten-biri-mutsuz-h132777.html

https://www.gercekgundem.com/ekonomi/209782/genclerin-yuzde-76si-yurt-disinda-yasamak-istiyor-her-iki-gencten-biri-mutlu-degil

https://www.karadenizekspres.com/genclerin-yuzde-76-si-yurt-disinda-yasamak-istiyor-her-iki-gencten-biri-mutlu-degil/24238/

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009021042764674-genclerin-yuzde-76si-yurt-disinda-yasamak-istiyor-her-iki-gencten-biri-mutlu-degil/

https://millisura.com/haber/genclerin-yuzde-76si-yurt-disinda-yasamak-istiyor-her-iki-gencten-biri-mutlu-degil-10585/

https://www.ekonomikbulten.com/turkiye/genclerin-yuzde-76-si-yurt-disinda-yasamak-istiyor-h1197.html

https://www.antalya3t.com/gundem/her-iki-gencten-biri-mutlu-degil-h12810.html

https://www.youtube.com/watch?v=q_IZ5ItXgVs

Please follow and like us:
error20
Tweet 20
fb-share-icon20